martes, 12 de abril de 2016

12 de abril de 2016

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ
117
5, 7
CASTELLANO


MATEMÀTIQUES
163
2
NATURALS


SOCIALS

ESTUDIAR

INGLÉS: Pag. 50-51: 13, 14, 15, 16

 
PREGUNTES TEMA 5

1.- Per què està format el territori d'Espanya?
Per la major part de la Península Ibérica, les illes Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla.
2.- Què és la UE?
Es una organització política i económica que agrupa 28 països europeus que colaboren entre si per a millorar la seua economia i societat.
3.- Quines són les institucions més importants de la UE?
El parlament europeu, la comissió europea, el consell de la unió europea i el tribunal de justícia.
4.- Quins son els advantatges de la UE?
  • Vendre productes a altres països sense pagar impostos
  • Viure, estudiar i treballar en qualsevol pais de la UE
  • Alguns comparteixen la mateixa moneda. Euro
5.- Quins són els límits d'Espanya?
  • Nord: Mar Cantàbric, els Pirineus, França i Andorra
  • Oest: Oceà Atlàntic i Portugal
  • Est: Mar Mediterrani
  • Sud: Mar Mediterrani, Oceà Atlàntic i els territoris del Marroc.
6.- Quines són les institucions més importants d'Espanya?
El cap de l'estat: el rei, les corts generals, el govern, el tribunal de justícia i tribunal constitucional.
7.- Per què Espanya es un estat democràtic?
Perque tots els ciutadans tenen els mateixos drets i deures i els ciutadans poden elegir els seus representant lliurement.
8.- Qui comprova que les noves lleis estan d'acord amb la constitució?
El tribunal constitucional.
9.- Qui forma el tribunal constitucional?
Jutges, professors de drets, fiscals...
10.- Que fan les Corts Generals i qui les compon?
Elaboren i aproven les lleis. Estan formades per diputats i senadors.
11.- Per que està format el govern i de que s'encarrega?
Format per el president i els ministres i s'encarrega de dirigir el pais segons les lleis
aprovades per les Corts Generals.
12.- Qui es el cap de l'Estat i quina es la seua funció?
El rei Felip VI i s'encarrega de representar Espanya i complir les decisions de les Corts.
13.- Que fa el tribunal de justicia i qui lo forma?
Fa respectar les lleis de les Corts i està format per jutges i magistrats.

miércoles, 6 de abril de 2016

6 de abril de 2016

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ


CASTELLANO
155
3, 4
MATEMÀTIQUES
150
2, 6, 7
NATURALS


SOCIALSINGLÉS: AB. pg. 48-49

miércoles, 23 de marzo de 2016

Deberes Semana Santa

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ


CASTELLANO

Portada Tema 11
MATEMÀTIQUES
150-151
4, 5, 10, 11
NATURALS


SOCIALS

Mapas (Ver bajo)

Para esta semana Santa tienen que hacer los deberes de arriba y el trabajo de los mapas que voy a explicar ahora. Si los mapas están muy bien hechos no tendrán que hacer exámenes de estos mapas. Además si se equivocan podrán descargarlos de aquí.

MAPA COMUNIDADES.
- En bolígrafo negro y mayúsculas. Nombre de la comunidad
- Boli azul y minúsculas. Capital de la comunidad.
- Pintar cada comunidad de un color

MAPA PROVÍNCIAS.
- Pintar la Comunidad Valenciana de Naranja y escribir sus 3 províncias en negro.
- Escribir el nombre de todas las províncias que limitan con la Comunidad Valenciana. En boli azul. Pintar cada una de un color.
- Buscar estas províncias, numerarlas en boli rojo y escribir sus nombres en la parte izquierda del mapa. Luego píntalas de un color cada una.
1.- Madrid
2.- Barcelona
3.- La Coruña
4.- Sevilla
5.- Zaragoza
6.- Cáceres
7.- Toledo
8.- Asturias
9.- Córdoba
10.- Valladolid.

MAPAS

viernes, 18 de marzo de 2016

Tutorial Aula Virtual

Aquí os dejo un tutorial para instalar la aplicación de Aula Virtual en un ordenador.
Si tenéis dudas, me lo decís.
David


miércoles, 16 de marzo de 2016

16 de marzo de 2016

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ


CASTELLANO


MATEMÀTIQUES
143
145
5
4, 5
NATURALS


SOCIALS
67
71
3
1

miércoles, 9 de marzo de 2016

9 de marzo de 2016

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ


CASTELLANO
129
5, 6b
MATEMÀTIQUES
136-137
4, 7, 9, 11
NATURALS

ESTUDIAR
SOCIALSmartes, 8 de marzo de 2016

8 de març de 2016

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ

Portada Tema 8
CASTELLANO


MATEMÀTIQUES


NATURALS

Preguntes
SOCIALSPetrer, dimarts 8 de març de 2016

REPÀS TEMA 6 NATURALS

1.- Escriu com poden ser els éssers vius segons la seua alimentació i posa un exemple de cada.
2.- Explica que es una cadena alimentària. I posa un exemple.
3.- Quins tipus de relacions hi poden haver entre els éssers vius?
4.- De les relacions anteriors, quines són beneficioses i quines perjudicials?
5.- Explica la Competència i posa un exemple.
6.- Explica la cooperació i posa un exemple.
7.- Explica el mutualisme i posa un exemple.
8.- Explica el parasitisme i posa un exemple.
9.- Explica el comensalisme i posa un exemple.
10.- Que canvis poden deteriorar un ecosistema i trencar les cadenes alimentàries?
11.- Explica què és la desforestació i quines conseqüències te.
12.- Explica la contaminació i indica quines són les seues conseqüències.
13.- Què és la sobreexplotació? A que pot dur la sobreexplotació?
14.- Qué vol dir que un ésser viu està en perill d'extinció?