miércoles, 28 de enero de 2015

28 DE ENERO DE 2015

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ
106
2, 3
LLEGIR DICTAT
CASTELLANO
113
112
Copiar cuadro
1, 2
MATEMÀTIQUES
121
11, 12, 13
NATURALS


SOCIALS
71
1

martes, 27 de enero de 2015

27 DE ENERO DE 2015

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ
105
6
CASTELLANO
111
10
MATEMÀTIQUES
112
2, 3
NATURALS


SOCIALS

Preguntas

LES PERSONES I EL PAISATGE.
1.- Per què a la muntanya és més difícil viure que a la plana?
2.- Per què els paisatges de muntanya estan menys transformats que els de plana?
3.- Per què les comunicacions son més difícils a la muntanya que a la plana?
4.- Per què hi ha molta vegetació natural a la muntanya?
5.- Per què els paisatges de costa estan molt transformats?
6.- Per què els paisatges de costa tenen bones comunicacions?
7.- Com ha canviat la vida a la costa?

lunes, 26 de enero de 2015

26 de enero de 2015

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ
103
9
CASTELLANO


MATEMÀTIQUES
112
1
NATURALS


SOCIALS

Preguntas

LES PERSONES I EL PAISATGE.

1.- Què característiques tenen els paisatges de plana?
2.- Per què estan molt transformats els paisatges de plana?
3.- Per què tenen bones comunicacions a les planes?
4.- Per què hi ha molts camps de conreu a les planes?

viernes, 23 de enero de 2015

23 de enero de 2015

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ


CASTELLANO
110
1, 3, 5
MATEMÀTIQUES

DIVISIONS
NATURALS


SOCIALS

Llegir les pàgines 70-71 i fer 6 preguntes

DIVISIONS DE MATEMÀTIQUES

79:6,          89:3,         47:5,        66:4,
789:5,        963:7,       7860:6,    3450: 3,
9999:5,      6507: 4,    7721: 2,    5324:4

jueves, 22 de enero de 2015

22 de enero de 2015

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ
98
Banc de paraules
Preguntes
CASTELLANO

Portada Tema 8
MATEMÀTIQUES
111
4, 5
NATURALS


SOCIALSmiércoles, 21 de enero de 2015

21 de enero de 2015

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ

Portada Tema 8
CASTELLANO
105
10
MATEMÀTIQUES
116-117
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
NATURALS


SOCIALS

Preguntas Tema 8


ELS PAISATGES NATURALS I TRANSFORMATS

Respon aquestes preguntes. Busca les respostes en les pàgines 68 i 69 de socials.

1.- Què és el paisatge?
2.- Quins són els elements naturals del paisatge?
3.- Posa dos exemples de cada tipus dels elements naturals del paisatge.
4.- Què són les construccions?
5.- Què diferència hi ha entre paisatges naturals i paisatges transformats?
6.- Explica com poden transformar les persones cada un dels elements naturals del paisatge.
7.- Escriu tres elements nous que construeixen les persones.

martes, 20 de enero de 2015

20 de enero de 2015

ASIGNATURA
PÁGINA
ACTIVIDADES
VALENCIÀ

Estudiar
CASTELLANO
105
3, 5, 6, 7
MATEMÀTIQUES
110
1
NATURALS


SOCIALS

Portada Tema 8